สำหรับคอไก่ชนพม่าครับ

Link Exchangeภูมิคุ้มกันของไก่ชน
   ภูมิคุ้มกันคืออะไร นักวิชาการได้ให้ความหมายว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ของคนหรือ สัตว์ หมายถึงเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ นั้นเอง สำหรับในสัตว์ปีก เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันได้แก่
  - โมโนไซท์ (Monocytes)
  - บีเซลล์ (B-cells)
  - ทีเซลล์ (T-cells)
   กระบวนการสร้างภูมิกันของไก่เกิดขึ้นดังนี้
    1. โมโนไซท์ หมายถึงเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง จะทำหน้าที่เมื่อเชื้อโรคเข้า มา ในร่างกายของไก่ โมโนไซท์ก็จะเดินมากลืนกินเชื้อโรคนั้นหรือทำลายไป หลัง จากการย่อยสลายเชื้อโรคแล้ว ก็นำแอนติเจนที่ได้ส่งไปยังเม็ดน้ำเหลืองบี-เซลล์ ต่อไป นอกจากนี้โมโนไซท์ ยังมีความจำเป็นต่อเชื้อโรคที่เคยผ่านเข้ามาใน ร่างกายได้
   2. บี-เซลล์ เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง เมื่อบี-เซลล์รับเอาแอนติเจนมา แล้ว บี-เซลล์ก็จะสร้างโปรตีนคุ้มกัน โปรตีนภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาจะ กระจายอยู่ในสายเลือด และบี-เซลล์ก็จะแบ่งตัวเรื่อยๆ และมีความจำเป็น ต่อแอนติเจนชนิดเดิม ถ้ามีแอนติเจนแบบเดิมเข้ามาอีก บี-เซลล์ก็จะรีบ สร้างโปรตีนภูมิคุ้มกันทันที
   การทำงานของโมโนไซท์ที่กลืนกินเชื้อโรคและส่งแอนติเจนให้กับ บี-เซลล์ แล้วบี-เซลล์สร้างภูมิคุ้นกันขึ้นเรียกว่า ภูมิคุ้มกันปฐมภูมิ
    3. ที-เซลล์ เป็นเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคทันทีก่อน ที่เชื้อโรคจะแบ่งตัวทวีคูณขึ้น
ที-เซลล์ไม่มีส่วนในการสร้างโปรตีนภูมิคุ้มกัน เหมือนโมโนไซท์และบีเซลล์ แต่จะทำหน้าที่ทำลายโรคโดยตรง และย่อยสลาย เนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ บางครั้งมันจะทำลายเนื้อเยื่อของสัตว์ไปด้วย
       การทำหน้าที่ของเม็ดโลหิตจางหรือโมโนเซลล์, บี-เซลล์ และทีเซลล์ ในการทำงายเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้าสู่ ร่างกาย หากสามารถเอาชนะเชื้อโรคได้ ก็แสดงว่าไก่มีภูมิคุ้มกันสูง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบ โตได้ไว แต่เมื่อใดเม็ดโลหิตขาวไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ ไก่ก็จะเริ่มป่วยและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีโรคอื่น แทรก ทำให้ร่างกายอ่อนแอยิ่งขึ้นและตายในที่สุด เรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ภูมิคุ้มกันของไก่เกิดขึ้นได้อย่างไร
โดยทั่วไปแล้วไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรงก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่สมบูรณ์และ มากพอ ก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยธรรมชาติ คือสามารถป้องกัน หรือต่อสู้กับโรคต่างๆ ได้ เช่นจำพวกหวัด ยกเว้นเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น
   - เชื้อไวรัสนิวคาสเซิล
   - เชื้อไวรัสคอตีบคอตัน
   - เชื้อไวรัสหวัดหน้าบวม
   - เชื้อไวรัสฝีดาษ และเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น
      สำหรับเชื้อโรคที่กล่าวมาข้างต้น เม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติของไก่ไม่สามารถเอาชนะได้ ด้วยเหตุนี้นักวิชาการจึงทำการค้นคว้าและสร้างวัคซีนจากเชื้อโรคชนิดต่างๆ เหล่านั้นขึ้นแล้วปล่อยเข้าไปใน ร่างกายของไก่โดยการ
     - หยอดเข้าจมูกหรือลูกตาไก่
     - แทงเข้าผิวหนังตรงปีกของไก่,
     - ฉีดเข้าใต้ผิวหนังของไก่
แล้วแต่ชนิดของวัคซีน ซึ่งมีวิธีการใช้แตกต่างกันไป
 

 

Click here to get GoogleRich Underground DVDs

 
Copyright @ www.panyakorn .com ,All rights reserved   Email : info@panyakorn.com Tel. 089-8812097 ติดต่อ คุณวิทยา (ครูปุ๊ก) Duloxetine medical SNRI class of drugs, it can be used to treat depression and anxiety disorders. buy duloxetine Duloxetine antidepressant action in humans, mainly in the restoration of conductive material balance in the brain.