สำหรับคอไก่ชนพม่าครับ

Link Exchangeลักษณะพ่อพันธ์ไก่ชนพม่า    
รูปร่างลักษณะ
         ไก่ชนพม่าจะมีลักษณะค่อนข้างตัวเล็ก บอบบาง ลำตัวค่อนข้างเล็ก เวลาจับจะพร่องมือกว่าไก่ชนไทย
ลำตัวส่วนหน้าอกและ ท้ายจะไม่กว้าง กระดูกจะเล็ก แต่ช่วงบริเวณลำคอจะใหญ่ ปลายปียาว ปั้นขาจะเล็กกว่า
ไก่ไทย แข้งกลม ปลายหางจะกระดกขึ้น เล็กน้อย ไม่ทอดตัวลงเหมือนไก่ไทย
ใบหน้า
         แบบหน้าเหยี่ยว แหลมเรียวดุดัน
ปาก
         ไก่พม่าจะมีปากเรียวเล็กและสั้นกว่าไก่ไทย ปลายปากงองุ้มเล็กน้อย มีร่องน้ำลึกทั้งสองข้าง สีของปากจะมีทั้งสีขาวอม เหลือง และสีเขียวออกดำคล้ายประดู่หางดำของไทย
จมูก
         รูจมูกจะเล็ก สันจมูกเรียบ สีเดียวกับปาก
ตุ้มหู หงอน
        รูหูกลม มีขนปิด ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำ ตุ้มหูหย่อนเล็กน้อย สีออกแดงเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดนัก หงอนจะหนาและตั้งสูงกว่าไก่ ไทย แต่ไม่ยาวเท่าไก่แจ้ ปลายหงอนจะหยักสามถึงสี่หยัก
สีออกแดงคล้ายๆ กับในหน้า
เหนียง   ผิวหนัง
        เหนียงจะรัดรึงสดใส สีคล้ายกับสีใบหน้า ผิวหนังส่วนอื่นๆ จะบางและออกสีขาวซีด
ไม่แดงสดเหมือนไก่ไทย
คอ
        คอยาว มั่นคง โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย กระดูกปล้องคอชิดแน่นฃและค่อนข้างใหญ่แข็งแรง
ร่องคอกับไหล่ชิดกัน ขนคอขึ้น เป็นระเบียบและค่อนข้างดก สร้อยคอยาวประบ่าต่อขนสร้อยหลัง
ปีก
        ปีกค่อนข้างเล็กเรียว แต่ยาว ปีกเป็นลอนเดียว ขนปีกเรียงเป็นระเบียบ ปีกท่อนในและท่อนนอกสีดำ
สร้อยปีกสีเหมือนสร้อย คอกับสร้อยหลัง
ตะเกียบ
        บางชิด ปลายโค้งเข้าหากัน ปลายหางกระดกเล็กน้อย
หาง
        หางพัดสีดำ สั้นและกระดกขึ้นสูง ขนหางเรียงกันเป็นระเบียบจากบนลงไปล่าง ขนหางกระรวยดกดำ
พุ่งชันขึ้นไปในทิศทาง เดียวกันกับหางพัด แลดูเป็นฟ่อนๆ คล้ายหางไก่แจ้หรือไก่ป่า กระปุกน้ำมันโคนหางใหญ่
แข้งขา
        ปั้นขาท่อนบนใหญ่ ท่อนล่างเล็กเรียว แข้งกลมแบบลำเทียน
เกล็ด
        เกล็ดไก่พม่านั้นมีหลายแบบคล้ายๆ กับเกล็ดไก่ไทย แต่ความเชื่อมั่นตลอดจนหลักเกณฑ์นั้น
มักจะไม่ชัดเจนหรือยึดเป็น บรรทัดฐานไม่ได้ แถวเกล็ดมักจะเป็นสามแถว สีออกดำ
นิ้ว
        นิ้วค่อนข้างสั้น เรียวบาง ทำให้ยืนดินไม่แน่น สันนิษฐานว่าเพราะมักจะขึ้นนอนบนตอไม้ที่ต้องใช้ข้อนิ้ว
จับกำกิ่งไม้ ทำให้ นิ้วไม่ใหญ่เท่าที่ควร
เดือย
       เดือยตรงแกนใหญ่ ปลายตั้งตรง สีของเดือยเหมือนกับสีปากและแข้ง อาจจะมีทั้งเหลืองและดำ
ขน
        ขนพันตัวแน่น บริเวณหน้าและหน้าอกจะมีขนปกคลุมตลอดเพื่อให้เกิดความอบอุ่นเมื่อยามที่อาศัยอยู่
ตามป่าเขา ขนบริเวณ ใต้อกหนาแน่น ขนช่วงท้องเป็นปุย สร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยระย้าเป็นขนละเอียด
สวยงามเป็นแผง ปลายหางจะเชิดขึ้นและออก สีดำเป็นส่วนใหญ่
ลักษณะแม่พันธ์ไก่ชนพม่า    
แม่พันธุ์ไก่พม่านั้น ที่พบเห็นบ่อยๆ จะมีด้วยกันสองสี คือ
สีนกแดง
       แม่พันธุ์นกแดงนี้ จะมีขนพื้นออกสีน้ำตาลไหม้ ขนค่อนข้างหนา ปากและแข้งออกสี เหลืองนวล
สีสา
        ไก่แม่พันธุ์พม่าสีสานี้ จะสังเกตได้จากแข้งและปากที่ออกสีดำคล้ายประดู่ของไทย สร้อยปีกออกสีขาวจางๆ ขนพื้นตัวจะดำ สนิท รอบๆ ดวงตาสีดำ ลูกตาดำจะกลมโต

Click here to get GoogleRich Underground DVDs

 
Copyright @ www.panyakorn .com ,All rights reserved   Email : info@panyakorn.com Tel. 089-8812097 ติดต่อ คุณวิทยา Duloxetine medical SNRI class of drugs, it can be used to treat depression and anxiety disorders. buy duloxetine Duloxetine antidepressant action in humans, mainly in the restoration of conductive material balance in the brain.