สำหรับคอไก่ชนพม่าครับ

Link Exchangeไก่พม่าจะมีสีสันอยู่ 4 เฉดสี คือ
สีนกแดง
       ไก่พม่าสีนกแดงนี้ เปรียบเหมือนไก่ตระกูลเหลืองหางขาว ขนพื้นตัวจะเป็นสีดำออกส้มคล้ายนกกรดของไทย
ขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีกจะออกสีแดงส้ม ปากขาวอมเหลือง แข้งและเดือยออกเหลือง ถือเป็นไก่สกุลสูงสุด
ในสายพันธุ์ของไก่ชนพม่า
สีสา หรือสีโย
      ไก่พม่าสีสานี้ บางแห่งก็เรียกสีโยดอกหมาก เป็นไก่ที่มีลักษณะคล้ายกับประดู่หางดำของไทยคือ ขนสีพื้นทั้งตัว
จะเป็นสีดำ ดกหนา ปากเป็นสีดำ ลูกตาเข้ม ขนปิดรูหูสีดำ บริเวณลูกตาจะมีลูกตาดำกลมโต รอบๆ เป็นสีขาวอมเหลือง
สีสร้อยคอ สร้อยปี สร้อยหลังเป็นสีสาขาวออกสีขาวนวล ขนหางดำ แข้งและเดือสีดำ ซึ่งไก่สีสาหรือสีโยนี้ถือเป็น
ไก่ขนที่เก่งและเป็นที่นิยมมากใน ปัจจุบัน
คละสี
       ไก่พม่านั้น บางครั้งจะมีการผสมข้ามพันธุ์กันเอง ทำให้ลูกออกมากลายพันธุ์คล้ายๆ ไก่ไทย เราจึงมักเห็นไก่
พม่าที่มีสีคละกัน มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีออกนกกรดผสมดำหรือสาขาวและสีสดไปทางสีส้ม
มีบ้างเหมือนกันที่เป็นสาขาวแต่แข้งเหลือง ปากเหลือง รวมทั้งยังมีบางเหล่าออกสีพื้นเป็นสีน้ำตาล แต่อย่างไรก็ตาม
เรามักจะไม่ค่อยเห็นไก่พม่าออกสีชีขาวหรือ ด่างเบญจรงค์
ไก่เยียธ์
        ไก่เยียนี้ไก่ตัวผู้ แต่มีขนคล้ายตัวเมีย ซึ่งเราจะพบเห็นได้บ่อยๆ ในสังเวียนชน โดยจะมีทั้งไก่เยียสีดำและ
ไก่เยียสีน้ำตาล รวมทั้งสีเขียว สำหรับไก่เยียสำดำนั้น ขนพื้นทั่วตัวจะเป็นสีดำสนิท ไม่มีสร้อยคอ สร้อยหลัง
ปากและแข้งดำ ส่วนไก่เยียสีน้ำตาล นั้น ขนพื้นทั้งตัวจะเป็นสีน้ำตาลไหม้ แข้งและปากจะเป็นสีขาว ส่วนไก่เยียสีเขียวนั้น
ขนพื้นจะออกสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับ ปากออกสีดำ และแข้งเป็นสีดำอมเขียว
สีประดู่แดง
       ไก่พม่าสีประดู่แดงนี้จะคล้ายๆ กับไก่พันธุ์ประดู่หางดำของไทย ปาก - แข้งจะดำ หรือบางครั้งเป็นสีประดู่แดง
สีเขียว
      สีนี้จะคล้ายๆ กับไก่เขียวพระรถของไทยเรา แต่แข้งและปากจะมีทั้งดำและเหลือง ซึ่งไก่เขียวนี้ ในภาคเหนือ
ยังพอมีอยู่บ้าง แต่เมื่อลงมาแถวภาคกลางแล้วมักจะหาได้น้อย
สีเทา
      ไก่พม่าสีนี้ ขนพื้นจะเป็นสีเทาเข้มออกดำ หน้าตา เนื้อหนัง และแข้งจะเป็นสีดำอมเทา ลักษณะท่าทางคล้ายๆ
กับไก่เทาของ ไทย แต่ไก่พม่าจะไม่ค่อยมีสีแดงแซมเท่าไหร่ มักจะเป็นสีเทาเสียส่วนมากเกือบทั้งตัว

สรุป
        และทั้งหมดนั้นคือคุณลักษณะของไก่ชนพม่าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเลี้ยงแถบภาคเหนือ
และภาคใต้ และคุณลักษณะดังกล่าวนั้น น่าที่จะเป็นบรรทัดฐานของสายพันธุ์ไก่ชนพม่าที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน
แม้ว่า จะเข้ามาเมืองไทย นานหลายปีแล้วก็ตาม

 

 


Click here to get GoogleRich Underground DVDs

 
Copyright @ www.panyakorn .com ,All rights reserved   Email : info@panyakorn.com Tel. 089-8812097 ติดต่อ คุณวิทยา Duloxetine medical SNRI class of drugs, it can be used to treat depression and anxiety disorders. buy duloxetine Duloxetine antidepressant action in humans, mainly in the restoration of conductive material balance in the brain.