สำหรับคอไก่ชนครับ

Link Exchange

 ซุ้มไก่ชนปัญญากร.คอม 
    ในแต่ละปีโรคระบาดเป็นสาเหตุทำให้ไก่ตายปีละมากๆ ดังนั้นหากเรา สามารถลดอัตราการตายได้จะทำให้เรามีไก่เพิ่มขึ้นและมีรายได้มากขึ้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องหาทางป้องกันโรคไว้ก่อนโดยการทำวัควีนป้องกันโรค
     การทำวัคซีนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้นกัน่ขึ้นอยู่กับสิ่งแปลก ปลอมของสิ่งมีชีวิตที่บุกรุกเข้าไป เมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอม เหล่านี้ก็จะเริ่มสร้างภูมิต้านทานขึ้นต่อต้านสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดด้วยกัน แต่ก็ยังมีโรคไก่อีกหลายโรคที่ไม่ สามารถจะผลิตเป็นวัคซีนออกมาได้
       ข้อควรปฏิบัติในการให้วัคซีนไก่
    1. ต้องทำวัคซีนในขณะที่ไก่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงเท่านั้น
    2. ควรทำวัคซีนในขณะที่อากาศเย็นสบาย คือช่วงเช้า หรือช่วงเย็น
    3. การให้วัคซีนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของชนิดวัคซีนนั้นๆ เช่น ให้โดย วิธีการแทงปีก หรือวิธีการหยอดจมูก
    4. ก่อนและหลังการทำวัคซีน 1 วัน ควรละลายยาป้องกันความเครียดให้ ไก่กิน
    5. วัคซีนควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่ตามชนิดของวัคซีนนั้นๆ
    6. วัคซีนที่ผสมเสร็จแล้วควรรีบนำไปให้ไก่ทันที ไม่ควรปล่อยไว้นาน เพราะวัคซีนจะเสื่อม

วัคซีนไก่ชนิดต่างๆ ที่สำคัญ
   1. วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

        ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นอัตราการตายจะสูงมาก บางครั้งอาจตายหมด แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. สเตรน เอฟ   เป็นชนิดที่ใช้ทำในระยะลูกไก่ คืออยู่ระหว่าง 1-3 สัปดาห์ วิธีการให้จะทำ โดยการหยอดตาหรือหยอดจมูก    2. สเตรน เอ็ม พี    เป็นชนิดที่ใช้สำหรับไก่ที่เคยผ่านการทำวัคซีนนิวคาสเซิล เสตรน เอฟ มาก่อน วิธีการให้โดยการใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือแทงปีก
     2. วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ
         เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกัน อายุไก่ที่เหมาะสำหรับการทำวัคซีนชนิดนี้คือ 1-3 สัปดาห์ อาการที่พบคือลูกไก่มักจะยืนอ้าปากหายใจ ถ้าเปิดซากพิสูจน์จะพบว่า บริเวณหลอดลมที่ส่วนคอจะมีรอย เลือดสีแดงเข้ม การให้วัคซีนชนิดนี้ทำได้โดยวิธีหยอดจมูก หรือหยอดตา
      3. วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ
          โรคนี้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส มักพบแพร่ระบาดอยู่ทั่วไป เพราะยุงเป็นพาหะของโรค อัตราการตายอัน เนื่องจากโรคนี้ไม่สูงมากนัก แต่ความแข็งแรงของไก่จะลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ ไก่ที่เกิด โรคนี้ไม่สามารถจะจำหน่ายได้ เพราะตามบริเวณหน้าและแข้งขาจะเป็นตุ่มเล็กๆ ทำให้ดูน่าเกลียด สามารถทำ วัคซีนควบคู่พร้อมกับวัคซีนนิวคาสเซิลหรือหลอดลมอักเสบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การใช้วัคซีนชนิดนี้จะใช้วิธีการ แทงปีก และให้เพียงครั้งเดียวไก่ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ตลอดชีพ

 
Copyright @www.panyakorn. com ,All rights reserved   Email : webmaster@panyakorn.com Tel. 089-8812097 ติดต่อ คุณวิทยา Duloxetine medical SNRI class of drugs, it can be used to treat depression and anxiety disorders. buy duloxetine Duloxetine antidepressant action in humans, mainly in the restoration of conductive material balance in the brain.