สำหรับคอไก่ชนพม่าครับ

Link Exchangeรู้จักกับวัคซีน
   วัคซีน (Vaccine) หมายถึง เชื้อโรคที่ถูกเปลี่ยนโครงสร้างภายในของ ตัวเชื้อโรคเป็นแอนติเจนชนิดหนึ่ง เมื่อปล่อยเข้าไปในร่างกายของไก่แล้ว จะไป กระตุ้นให้สัตว์หรือไก่สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านสารแอนติเจนชนิดเดียวกันได้ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคชนิดนั้นๆ ขึ้นในร่างกายของไก่
   วัคซีนที่เราคุ้นเคยและใช้กันทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ
   - วัคซีนเชื้อเป็น
   - วัคซีนเชื้อตาย
   - วัคซีนเชื้อรวม
    
   1. วัคซีนเชื้อเป็น (Live or Attenuated Vaccines) หมายถึง วัคซีนที่ทำขึ้นจากเชื้อโรค แต่เชื้อโรคนั้นยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเข้าสู่ร่างกายของไก่ แล้วจะเจริญทวีจำนวนและสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน โรคชนิด นั้นๆ ได้ เช่น
   - วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์
   - วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
   - วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น
    2. วัคซีนเชื้อตาย (Killed of Inactivated Vaccines) หมายถึงวัคซีนที่ทำขึ้นจากเชื้อโรค โดยทำให้เชื้อนั้นตาย เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล, วัคซีนป้องกันโรคหวัดหน้าบวม เป็นต้น
ข้อแตกต่างระหว่างวัคซีนเชื้อเป็นและวัคซีนเชื้อตาย
   วัคซีนชนิดเชื้อเป็น
   1. ปริมาณแอนติเจตน้อยแต่สร้างเพิ่มขึ้นได้
   2. ทำให้โดยการฉีด พ่น ละลายน้ำ หยอดตา
       หยอดจมูกและป้ายก้น
   3. ต้องผสมยาที่น้ำกลั่นก่อนใช้
   4. ถูกทำลายได้ง่ายโดยภูมิคุ้มกันจากแม่
   5. มีการขับถ่ายเชื้อวัคซีนออกจากร่างกายได้
   6. สร้างภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดสูง
   7. ภูมิคุ้มกันจะเกิดได้รวดเร็วแต่ระยะเวลาสั้น
   8. อาจทำให้เกิดอาการแพ้
   9. ผลิตเป็นวัคซีนรวมได้ยาก
   10. ส่วนใหญ่ราคาถูก
      วัคซีนชนิดเชื้อตาย
   1. ปริมาณแอนติเจตมาก ไม่มีการทวีจำนวนเพิ่ม
   2. ทำให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังอย่างเดียว
   3. ผสมน้ำสำเร็จมาแล้ว
   4. ภูมิคุ้มกันจากแม่มีผลในการทำลายน้อย
   5. ขับถ่ายเชื้อวัคซีนออกจากร่างกายไม่ได้
   6. สร้างภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดได้ดีกว่า
   7. กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ช้า แต่มีระยะเวลานาน
   8. ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
   9. ผลิตเป็นวัคซีนรวมได้ง่าย
   10. ส่วนใหญ่ราคาแพง
   3. วัคซีนรวม (Combined Vaccines) นักวิชาการได้คิดค้นทำวัคซีนรวมกัน เช่น วัคซีนป้องกันโรค นิวคาสเซิล และวัคซีนป้องกันหลอดลมอักเสบรวมกัน เพื่อเป็นการประหยัดแรงงานในการทำวัคซีน วัคซีนรวมปัจจุบัน มีหลายชนิด ทั้งเชื้อตายและเชื้อเป็นตามความเจริญของเทคโนโลยี
 

  วิธีการทำวัคซีน
   การทำวัคซีนให้กับไก่มีหลายวิธีตามชนิดของวัคซีน ดังต่อไปนี้
   1. วัคซีนเชื้อเป็น ที่ให้กับไก่เป็นวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล, วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ, วัคซีนป้องกัน โรคมาเร็กส์ เป็นต้น
   วิธีทำ โดยการผสมวัคซีนกับน้ำกลั่น แล้วหยดใส่อวัยวะดังต่อไปนี้ของไก่
    - หยอดตา หรือหยอดจมูก 2-3 หยด
    - ละลายน้ำสะอาดให้กิน ผสมกับน้ำแล้วใช้เครื่องฉีดน้ำพรมไก่ให้ทั่ว เหมาะสำหรับไก่ที่มีจำนวนมาก
    - การแทงปีก สำหรับไก่ที่มีอายุเกินสามเดือน
   ข้อควรจำ การทำวัคซีนชนิดเชื้อเป็นต้องทำให้เสร็จภายใน 6 วินาที หลังจากนั้นวัคซีนจะเสื่อม
  2. วัคซีนเชื้อตาย สำหรับป้องกันโรคต่างๆ เช่น ป้องกันโรคนิวคาสเซิล, หวัดหน้าบวม, อหิวาต์ หรือวัคซีนที่เป็น เชื้อตายทุกชนิด จะใช้วิธีฉีด เช่น ฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณหลังคอ ช่วงบ่าหรือหน้าอก, ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เช่น วัคซีนป้องกันอหิวาต์
   การนำวัคซีนออกจากตู้เย็นวางข้างนอกตู้เย็นสักพัก เพื่อทำให้อุณหภูมิไม่เย็นมากไป เพราะหากเย็นมากไปอาจ ทำให้ไก่ปรับร่างกายไม่ทันอาจช็อคได้

ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรคไก่

ชนิดวัคซีน
อายุไก่
วิธีใช้
ขนาดวัคซีน
ระยะคุ้มโรค
นิวคลาสเซิลชนิดหยอดจมูก
1-7 วัน
หยอดจมูก
1-2 หยอด
ควรทำครั้งที่สอง เมื่อไก่อายุ 21 วัน
นิวคลาสเซิล
21 วัน
หยอดจมูก
1-2 หยอด
ควรทำวัคซีนนิวคลาสเซิล ชนิดแทงปีกอีกครั้ง
เมื่อไก่อายุ 3 เดือน
นิวคลาสเซิลชนิดแทงปีก
3 เดือน
ใช้เข็มคู่แทงปีก
1 ครั้ง
6 เดือน
ฝีดาษไก่
7 วัน
ใช้เข็มคู่แทงปีก
1 ครั้ง
1 ปี
อหิวาต์ไก่
ตั้งแต่
1 เดือน
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
1 ซี.ซี.
3 เดือน ฉีดซ้ำทุกๆ 3 เดือน
หลอดลมอักเสบ
14 วัน
หยอดจมูก
1-2 หยอด

3 เดือน ฉีดซ้ำทุกๆ 3 เดือน ห้ามให้วัคซีนนี้ พร้อมกับวัคซีนนิวคลาสเซิลควรใช้วัคซีนชนิดนี้
ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์

         

Click here to get GoogleRich Underground DVDs

 
Copyright @ www.panyakorn .com ,All rights reserved   Email : info@panyakorn.com Tel. 089-8812097 ติดต่อ คุณวิทยา (ครูปุ๊ก) Duloxetine medical SNRI class of drugs, it can be used to treat depression and anxiety disorders. buy duloxetine Duloxetine antidepressant action in humans, mainly in the restoration of conductive material balance in the brain.